Головна

Німецька мова

Горщинська Олена Володимирівна
21.04-24.04!!!! 3в
І Dienstag, den 21.04
Online-Unterricht. 16.00 Thema “Die Zauberschule“
II Donnerstag, den 23.04
Neuer Wortschatz
1.das Salz сіль
2.der Pfeffer перець
3.der Löffel-die Löffel ложка- ложки
4.das Wolltuch-die Wolltücher вовняна тканина
5.der Teller- die Teller тарілка- тарілки
6.das Glas- die Gläser склянка- склянки
7.das Stück-die Stücke шматок-шматки
8 die Pappe- die Pappen картон- картони
9. die Tasse-die Tassen чашка-чашки
10.die Postkarte- die Postkarten листівка- листівки
11.die Hand- die Hände рука-руки
12.mischen-misch! змішувати-змішуй!
13.geben-gib! давати- дай!
14.nehmen-nimm! брати- бери!
15.reiben-reibe! натерти- натри!
16.halten-halte! тримати- тримай!
17.füllen-füll! наповнювати- наповнюй!
18.legen-leg! класти-клади!
19.festhalten- halte fest! триматися-тримайся!
20.umdrehen-drehe um! обернутися- обернись!
21.wegziehen-zieh weg! відтягувати- відтягни!
22.bleiben- bleib! залишатися- залишайся!
23.falten-falte! складати- склади!
24.stellen-stell! ставити- постав!
25.vorsichtig обережно
26.langsam повільно

Grammatik. Imperativ. Наказовий спосіб.
Особа Präsens Imperativ
du Du öffnest das Fenster.
Ти відчиняєш вікно. Öffne das Fenster!
Відчини вікно!
Ihr Ihr schreibt.
Ви пишете. Schreibt!
Пишіть!
Sie Sie lesen.
Ви читаєте. Lesen Sie bitte!
Читайте будь ласка!
wir Wir gehen ins Kino.
Ми йдемо в кіно.
Gehen wir ins Kino!
Ходімо в кіно!
Іноді вживається також зворот з модальним дієсловом wollen:
Wollen wir ins Kino gehen!
Давайте підемо в кіно!

Винятки (Ausnahmen)
1.Якщо основа дієслова закінчується на -d, -t, -m, n, то форма 2-ї особи однини утворюється з додаванням -e. (Bade! Warte! Ordne! Widme!)
2.sein → sei! → seid! → seien Sie!
haben → habe! → habt! → haben Sie!
werden → werde! → werdet! → werden Sie!
3. Сильні дієслова змінюють кореневий голосний -е на -і:
sprechen – Sprich!; geben – Gib!; nehmen – Nimm!; sehen – Sieh(e)!; lesen – Lies!

4. Інші сильні дієслова не мають змін при утворенні наказового способу:
але:   fahren — fahr(e)! (їдь!)
  laufen — lauf(e)! (біжи!)
  kommen — komm! (приходь!)
  gehen — geh (іди!)
5. У дієслів з відокремлюваним префiксом у всіх особових формах наказового способу префікс відокремлюється:

aufschreiben(записувати) — Schreib(e) auf!, Schreibt auf!, Schreiben wir auf!, Schreiben Sie auf!
Інтернет –ресурси
1. https://www.youtube.com/watch?v=YFB0CIICs-4
2. https://www.youtube.com/watch?v=XTY3sKAQS14

3-А клас
Німецька мова (Ігнатуша О.В.)
Матеріал та завдання для самостійного опрацювання на період з 21.04 по 24.04. Працюйте за вказаною послідовністю.

1) Lehrbuch Seite 93 Übung 8 – Leseverstehen – прочитати текст „ Der Elefant“, перекласти його (усно). Які слова із тексту підходять до номерів на малюнку. Замість знаку запитань в тексті вставити цифри з малюнку.
Наприклад : Die Ohren - 2
Нові слова до тексту (Üb.8 S.93) :

kräftig сильний, міцний
stark сильний
das Ohr (die Ohren) вухо (вуха)
der Stoßzahn (die Stoßzähne) ікло (ікла)
das Elfenbein слонова кістка
kostbar коштовний, цінний
töten вбивати
verboten заборонений
der Rüssel хобот
das Bein (die Beine) нога (ноги)
das Auge (die Augen) око (очі)
der Schwanz (die Schwänze) хвіст (хвости)
deshalb тому, через те, з цієї причини
der Baum дерево
der Eimer відро
heben піднімати
ziehen тягти
öffnen відкривати
der Wasserhahn водопровідний кран
aufdrehen заводити

2) Вивчити нові слова (усно)

3) Arbeitsbuch Seite 91 Übung 7 - Що тут не вірно? Напишіть цю розповідь в зошит, але без помилок.
Наприклад : Die Elefanten kommen aus Afrika und aus Indien. Sie sind grau.

Фото зроблених робіт надсилайте на мою електронну адресу : gulak_elena@ukr.net (можна сфотографовані, друковані – як зручно!)

___________________________________________________________________________________________
___3-В клас
Німецька мова (Ігнатуша О.В.)
Матеріал та завдання для самостійного опрацювання на період з 21.04 по 24.04. Працюйте за вказаною послідовністю.

1) Lehrbuch Seite 93 Übung 8 – Leseverstehen – прочитати текст „ Der Elefant“, перекласти його (усно). Які слова із тексту підходять до номерів на малюнку. Замість знаку запитань в тексті вставити цифри з малюнку.
Наприклад : Die Ohren - 2
Нові слова до тексту (Üb.8 S.93) :

kräftig сильний, міцний
stark сильний
das Ohr (die Ohren) вухо (вуха)
der Stoßzahn (die Stoßzähne) ікло (ікла)
das Elfenbein слонова кістка
kostbar коштовний, цінний
töten вбивати
verboten заборонений
der Rüssel хобот
das Bein (die Beine) нога (ноги)
das Auge (die Augen) око (очі)
der Schwanz (die Schwänze) хвіст (хвости)
deshalb тому, через те, з цієї причини
der Baum дерево
der Eimer відро
heben піднімати
ziehen тягти
öffnen відкривати
der Wasserhahn водопровідний кран
aufdrehen заводити

2) Вивчити нові слова (усно)

3) Arbeitsbuch Seite 91 Übung 7 - Що тут не вірно? Напишіть цю розповідь в зошит, але без помилок.
Наприклад : Die Elefanten kommen aus Afrika und aus Indien. Sie sind grau.

Фото зроблених робіт надсилайте на мою електронну адресу : gulak_elena@ukr.net (можна сфотографовані, друковані – як зручно!)
________________________________________________________________________________________
Завдання для 3-А, 3-Б, 3-В
21.04-24.04
(Сполітак Н.О.)
1. Записати слова у словник і вивчити
stark - сильний
kräftig – сильний, міцний
werden - ставати
das Ohr - вухо
breit - широкий
der Stoßzahn - ікло
das Elfenbein – слонова кістка
kostbar – коштовний, цінний
deshalb – тому, через те, з цієї причини
töten - вбивати
früher - раніше
verboten - заборонений
der Rüssel - хобот
das Bein - нога
das Auge - око
der Schwanz - хвіст
arbeiten - працювати
der Baum - дерево
tragen - носити
der Eimer - відро
heben - піднімати
ziehen - тягти
die Tür - двері
öffnen - відкривати
der Wasserhahn – водопровідний кран
aufdrehen – повертати, заводити

2. LB c. 93 впр.8 прочитати текст, перекласти. Під час читання замість знаків питання у тексті потрібно вставити цифру з картинок, які відповідають змісту речення. Наприклад: Die Ohren (2) sind sehr groß. В цьому реченні потрібно вставити цифру 2, оскільки мова йде про вуха, а вуха на фото помічені цифрою 2. Нагадую, що в кінці Arbeitsbuch є словничок, яким можна користуватись для перекладу.
3. АВ с. 91 впр. 7 На основі прочитаного тексту про слона, потрібно виправити помилки, які допущені у цій вправі. Правильний варіант тексту потрібно записати у зошит, підкреслюючи слово або словосполучення, яке було виправлене.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Німецька мова
Класи 3-А, 3-Б
Вчитель - Белінська Юлія Вікторівна
(13-17 квітня)
1. Прослухайте аудіо за посиланням і повторіть. У відео побудова однини і множини іменників.
https://www.youtube.com/watch?v=tkJUbtzOosw&t=53s

2. LB ст.90, впр. 4 (записати в граматичний зошит ( в кінці словника), як будується множина іменників у німецькій мові. Singular – іменники в однині, Plural – іменники у множині. У множині у іменників завжди артикль die) Зверніть увагу на те, які закінчення з’являються у множині, та виділіть їх при написанні іншим кольором.
3. Подивись у LB ст. 91. Поставити запитання до малюнків і дати відповіді. Письмово у зошиті. 5 запитань за таким зразком. Вживати назви звірів у множині(Множина звірів є у LB ст. 90)
WOHER? – ЗВІДКИ?
Woher kommen die Krokodile? – Sie kommen aus Afrika.
Woher kommen die Tiger? – Sie kommen aus Asien.

4. АВ ст. 90, впр. 4. Записати, які звірі такі.
5. Відгадай загадки
1).Mein Tier ist groß, schwer und grau. Es ist gefährlich. Das Tier kommt aus Afrika und Asien. Das Tier frisst Pflanzen. Das Tier kann laufen gehen.
2). Das Tier ist groß, schwarz und weiß. Es kommt aus Afrika. Das Tier frisst Pflanzen. Es kann schnell laufen.
Написати одну свою загадку за зразком.

_______________________________________________________________________________________________
Завдання для 3-А, 3-Б, 3-В
13.04-17.04
(Сполітак Н.О.)

1. Переглянути відео за посиланнями і повторювати його зміст.
https://www.youtube.com/watch?v=1cGe_OcLPd8
https://www.youtube.com/watch?v=Tm6vhWXS_eo

2. LВ с. 90 впр. 4 (розглянути табличку і переписати її у словничок в такому вигляді, як у підручнику; вивчити множину тварин)
Singular-однина
Plural-множина
Розглянути малюнок «Im Zoo» (с. 91), назви тварин та звідки вони походять. За цими даними записати 5питань і 5 відповідей за зразком:
• Woher kommen die Affen?(Звідки походять мавпи?)
• Sie kommen aus Afrika.(Вони походять з Африки)
• Woher kommen die Kängurus?(Звідки походять кенгуру?)
• Sie kommen aus Australien.(Вони походять з Австралії)

3. LВ с. 92 впр. 6 (послухати запис-інтерв`ю і відмітити у табличці хто з дітей що може робити особливо добре) Запис можна прослухати на диску (трек 45) або додаю голосовим повідомленням у вайбері.
4. АВ с.90 впр. 4 (написати, які тварини можуть бути такими, які прибули із вказаного місця, які їдять рослини, м`ясо(тварин записувати у множині))
5. АВ с.90 впр. 5 (Відгадайте загадки, відповіді записати у вправі.)
• Wie heißen meine Tiere?
Meine Tiere sind groß, schwer und grau. Sie kommen aus Afrika oder aus Asien. Die Tiere fressen Pflanzen. Meine Tiere können schnell laufen.
• Wie heißen meine Tiere?
Meine Tiere sind lang, weiß und grau. Sie sind auch gefährlich. Sie kommen aus Asien. Die Tiere fressen Fleisch. Meine Tiere können kriechen und schwimmen.
Написати за даними зразками власну загадку (одну)

Зворотній зв»язок natali.spolitak@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Німецька мова
Класи 3-А, 3-Б
Вчитель - Белінська Юлія Вікторівна
1. Переписати слова у словник та вивчити їх!
schwer-важкий
gefährlich-небезпечний
können-могти
er/sie kann- він/вона може
schnell laufen-швидко бігати
fressen-їсти (про тварин)
er/sie frisst- він/вона їсть
das Nashorn-носоріг
die Pflanze-рослина
die Schlange-змія
lang-довгий
kriechen-повзати
das Fleisch-м‘ясо
groß-великий
klein-маленький
klettern-лазити
die Robbe-тюлень
tauchen-пірнати
robben-плазувати
fliegen-літати
2. LB. ст. 88 -текст читати та перекладати.
Записати та вивчити відмінювання «können»
Können
Ich kann wir können
Du kannst ihr könnt
Er/sie/es kann sie/Sie können
3. LB ст. 89, впр. 1 (вправу виконати у підручнику. На основі прочитаного та перекладеного тексту написати, що це за тварина.)
z.B. (наприклад): Das Tier ist grau. Wer ist das? – Der Elefant.
4. AB. ст. 88, впр. 1 – заповнити таблицю на основі прочитаного тексту у LB на ст. 88.
Виконане домашнє завдання відправляти на пошту belinskayulia@gmail.com

__________________________________________________________________________________________
Завдання для 3-А, 3-Б, 3-В
(Сполітак Н.О.)
1. Записати в словник (ззаду, де записуємо правила) і вивчити відмінювання дієслів „können“ i „fressen“

können – могти, вміти
ich kann
du kannst
er,sie,es kann
wir können
ihr könnt
sie,Sie können
fressen – їсти(для тварин)
ich fresse
du frisst
er,sie,es frisst
wir fressen
ihr fresst
sie,Sie fressen

2. LB. c. 88 прочитати і перекласти текст
Слова до тексту(записати у словник і вивчити)
das Tier – тварина
die Pflanze – рослина
das Fleisch – м“ясо
die Robbe – тюлень
die Schildkröte – черепаха
das Stachelschwein – дикобраз
der Eisbär – білий ведмідь
der Storch – лелека
der Flamingo – фламінго
das Kamel – верблюд
der Schwan - лебідь
gefährlich - небезпечний
schwer – важкий
schnell – швидкий
kriechen - повзти
fressen – їсти(про тварин)
tauchen – пірнати
robben – плазувати
3. LB. c. 89 впр.1 (відгадати загадки, відповіді записати поруч у підручнику)
4. АВ. с. 88 впр. 1

Зворотній зв»язок natali.spolitak@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!