Головна

Українська мова

9 А,Б класи
Українська мова
Мостова О.А.
Завдання з 21.04 по 24.04
Параграф 32 ( ст.. 180)
Вправа 398 ( 1,2,3)
Вправа 400 ( 1,2, 3)
Вправа 405

9 А,Б класи
Українська мова
Мостова О.А.
Завдання з 13.04 по 17.04
1.Ст.. 176 Впр.384
Ст..177 Впр. 388

2.Дослідження-моделювання
Змоделювати й записати афоризми, поєднавши частини їх з правого й лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних синтаксичних конструкцій. Визначити вид.
1. Я зробив усе, що зміг; …а хто стукає — відчинять йому.
2. Хто шукає — знаходить, …якщо його втратиш, потім будеш ніщо.
3. Утрачаючи все, не забудь зберегти добре ім’я; …хто може, хай зробить краще.
4. Ти не вважай, що з-під хвилі спокійної дно проглядає; …коли будеш в іншому місці, живи, як там живуть.
5. Поки щасливо живеш, то й рахунку не матимеш друзям, …а спохмурніє твій день — бути самотнім тобі.
6. Коли будеш у Римі, живи римським звичаєм; …там, де спокійна вода, — може, найбільша глибінь

3.Дослідження-відновлення
Відновити складні синтаксичні конструкції, розташувавши частини їх у відповідній послідовності. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.
1. Коли народилася ця по-дитячому наївна істота. Ви тільки уявіть собі. Художниці було майже сімдесят років (М. Шинкарук). 2. Щоб сад навколо палацу перетворився на парк. Григорій Тарнавський був закоханий у Качанівку. Він подбав (В. Панченко). 3. Розгорніть будь-яку художню книжку. Як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних. І ви побачите (В. Ужченко). Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку. Виконати синтаксичний розбір одного речення.( на вибір)

______________________________________________________________________________________________

Українська мова
Мостова О.А.

Параграф 31 «Складне речення із сполучниковим та безсполучниковим зв»язком»
https://www.youtube.com/watch?v=9Jji4QIOoeM

Впр. 381, 383

Тест.

1 .Складним називається речення, яке складається з:
а) двох і більше простих речень, об'єднаних в одне ціле за змістом, інтонацією, з допомогою сполучників або без них;
б) двох і більше простих речень, одне з яких обов'язково двоскладне, а інші - односкладні;
в) двох і більше простих речень, часто не пов'язаних за змістом інтонаційно.

2.Складні речення утворюються:

А)лише з двоскладних речень, рівноправних між собою;

б)лише з односкладних речень, залежних одне від одного;

в)з двоскладних чи односкладних простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу.

3.Кілька частин, що входять у складне речення, можуть поєднуватися:

а)сурядним, підрядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком;

б)лише сурядним і підрядним сполучниковим зв'язком;

в)лише сурядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

4.Речення: "Там повен двір любистки, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів (Л. Костенко)."
а)складносурядне;

б)складнопідрядне;

в)безсполучникове;

г)складнопідрядне з кількома підрядними;

д)складне речення з різними видами зв'язку.

5.У реченні: "Защебетав соловейко пішла луна гаєм (Т. Шевченко)."
а)кому;
б)крапку з комою;
в)двокрапку;
г)тире.

6.Які види складного речення відображено на лінійних схемах?

1. [ ], але [ ], ( ).
2. [ ], ( ), і [ ].
3. [ ], [ ], і [ ].
4. [ ], і [ ]: [ ], [ ].

а) складнопідрядні з кількома підрядними;
б) складносурядні;
в) безсполучникові;
г) складні речення з різними видами зв'язку.

____________________________________________________________________________________________
9-А, Б класи
Мостова О.А
Українська мова
Ст. 169. Вправа 365
Параграф 30
Вправи 371(1, 2), 373, 374, 376, 378

____________________________________________________________________________________________

Мостова О.А.

9 клас

Українська мова
1.Параграф 28 ( ст. 158)
Вправи 350, 354, 355
Ст.161 ( тести)
2.Параграф 29 (ст. 166) правило*
Вправи 360, 361, 363, 367 (1,2), 368

Зворотній зв`язок:
Мостова О.А.
mostovaya.78@gmail.com

Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!