Головна

Українська мова

Шифф О.В.
7 - А
Українська мова
Завдання з 20.04 по 24.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1SOuSTXd-Z22613s00F76fdLQQPkxkXQJbH3o8d...
2. Виконання завдань у додатку ClassDojo .

Шифф О.В.
7 - Б
Українська мова
Завдання з 20.04 по 24.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1SOuSTXd-Z22613s00F76fdLQQPkxkXQJbH3o8d...
2. Виконання завдань у додатку ClassDojo або за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1Gh2AIBRkrjaI8THB0mjm8IcBXkNfESEr

Зворотний зв’язок: ksandia@ukr.net або група Viber.

Шифф О.В.
7 - В
Українська мова
Завдання з 20.04 по 24.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1SOuSTXd-Z22613s00F76fdLQQPkxkXQJbH3o8d...

2. Виконання завдань за посиланням:

https://drive.google.com/open?id=1Gh2AIBRkrjaI8THB0mjm8IcBXkNfESEr

Зворотний зв’язок: ksandia@ukr.net або група Viber.

Шифф О.В.
7 - Б
Українська мова
Завдання з 13.04 по 17.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=13itH5df9V2iQCXHMTiY3VtdLbV70fyx_

2. Виконання завдань у додатку ClassDojo або за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1geNtcVsVPQBw7Lbz8sPrdPh5QZv6DOaR

___________________________________________________________________________________________

Шифф О.В.
7 - В
Українська мова
Завдання з 13.04 по 17.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=13itH5df9V2iQCXHMTiY3VtdLbV70fyx_

2. Виконання завдань за посиланням:

https://drive.google.com/open?id=1geNtcVsVPQBw7Lbz8sPrdPh5QZv6DOaR

____________________________________________________________________________________________

Шифф О.В.
7 - А
Українська мова
Завдання з 13.04 по 17.04
1. Перегляд презентації за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=13itH5df9V2iQCXHMTiY3VtdLbV70fyx_
1. Виконання завдань у додатку ClassDojo
_____________________________________________________________________________________________

7 – А (група Шифф О.В.)
Українська мова завдання з 30.03 по 03.04
1. Виконання завдань у додатку ClassDojo
2. Перегляд презентації за посиланням та виконання завдань, зазначених у презентації.
https://drive.google.com/open?id=1mCZcfEmKr6HBKBdYBp3ImJDPW6L1jh2b

Зворотній зв'язок : ksandia@ukr.net або група Viber

7 – Б
Українська мова завдання з 30.03 по 03.04
1. Перегляд презентації за посиланням та виконання завдань, зазначених у презентації.
https://drive.google.com/open?id=1mCZcfEmKr6HBKBdYBp3ImJDPW6L1jh2b
Зворотній зв'язок : ksandia@ukr.net або група Viber

7 – В
Українська мова завдання з 30.03 по 03.04
1. Перегляд презентації за посиланням та виконання завдань, зазначених у презентації.
https://drive.google.com/open?id=1mCZcfEmKr6HBKBdYBp3ImJDPW6L1jh2b
Зворотній зв'язок : ksandia@ukr.net

________________________________________________________________________________________________

Шифф О.В.

7 – А клас

Українська мова (ІІ група)
1. Параграф 40 , стор.143(правило), вправа 418. 419.
2. Вправи на повторення та узагальнення: 424, 427, 429(1), 430.

Українська мова(І група)
1. Параграф 42 повторити. Вправа 443, 444(письмово)
_________________________________________________________________________________________________
Шифф О.В.

7 - Б

Українська мова
1. Параграф 39 (стор.137, 138, 141 – правило); вправа 395, 397(І), 398, 400, 404(І), 409(І).
2. Параграф 40 , стор.143(правило), вправа 418. 419.
2. Вправи на повторення та узагальнення: 424, 427, 429(1), 430.
_________________________________________________________________________________________________

Шифф О.В.

7 - В
(Оксана Ксандиа)
Українська мова

1. Вправи на повторення та узагальнення: 424, 427, 429(1), 430.
________________________________________________________________________________________________

7 - А Клас

1) Укажіть рядок, в якому лише прислівники:
А) Удвох, вночі, два, довго;
Б) вночі, наспіх, вбік, бік;
В) босоніж, насилу, давно, тричі.
2) Прислівник, який означає час дії:
А) вголос; Б) праворуч;
В) напередодні; Г) наперекір.
3) Прислівник, який означає мету дії:
А) навмисне; Б) влітку;
В) вороже; Г) вліво.
4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс -ш-:
А) ясно; Б) сильно;
В) швидко; Г) весело.
5) Прислівники поділяються на такі розряди:
А) якісні, відносні, присвійні;
Б) якісно-означальні, обставинні;
В) похідні та непохідні;
Г) безособові, неозначені, означено-особові.
6) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:
Священ..о, відмін..о, темн..о, гуман..о, здивован..о.
7) Перепишіть, розкрийте дужки:
А) Там мене зустріли (по) домашньому.
Б) Відійшли ми зовсім (не) далеко.
В) (Не)веселі, а дуже сумні очі дивились на мене.
8. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета.
А Діяти наперекір.
Б Поділити надвоє.
В Читання вголос.
Г Повертати наліво.
9. Визначити, у прислівниках якого рядка у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування (записати утворені прислівники).
А Ніжно, ясно.
Б Довго, вузько.
В Чітко, весело.
Г Швидко, мудро
10. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.
А Увечері, догори, вночі, поволі.
Б Удень, скраю, побіч, наяву.
В Набік, зараз, заочі, укупі.
Г Напочатку, напам’ять, знизу, впоперек.
11. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.
А Занадто. 1 Часу.
Б Угорі. 2 Способу дії.
В Швидко. 3 Мети.
Г Згарячу. 4 Причини.
Д Напоказ. 5 Міри й ступеня дії.
Е Віддавна. 6 Місця.

12. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.
А Найбільш весело. 1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).
Б Веселіше. 2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).
В Більш весело. 3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).
Г Найвеселіше. 4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

13. Скласти речення зі словами по-старому і по старому .
14. Записати слова, знявши риску.
В/гору, сам/на/сам, любо/дорого, раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір, (с) першу, (у) зимку, (ані) скільки, (без) вісти,
(по) моєму, (на) зразок, (за) одно, (де) коли, (без) кінця краю,
(що) (як) найбільше, (у) знаки, (з) дня (на) день, (будь) коли, (над) голодь.
15. Написати власне висловлювання(5-8 речень) на тему: «Надзвичайний світ мистецтва».

Завдання 1 – 12 оцінюються по 1 балу,
13 завдання – 2 бали;
14 завдання - 4 бали;
15 завдання – 6 балів.

Зворотній з`язок:

ksandia@ukr.net

Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!