Головна

Німецька мова

Демиденко М.О. :6-Б
Завдання 6 21 – 24 квітня
1. LB S.43, Ü.4
Вивчити нові слова. Упорядкувати речення 1-10 з реченнями a)-j). Написати складнопідрядні речення.
2. LB S.43, Ü.5 Hören. Was ist richtig? Was ist falsch?
Вивчити нові слова. Прослухати текст (уважно кілька разів). Відмітити що є правильним, що ні.
3. AB S.42, Ü.6
Прочитати та перекласти речення 1-10 та a)-j). Утворити складнопідрядні речення часу зі сполучниками bis і während. Спочатку розгляньте уважно зразок з першим реченням.
4. AB S. 43, Ü. 7a Доповни сполучники
Вставити сполучники, прочитати та перекласти текст. Зрозуміти зміст! Нові слова виписати та вивчити.
5. AB S.43, Ü.7b Виконується на основі вправи 7а.
Дай письмові відповіді на лист від Теси.
Виписати та вчити слова.

___________________________________________________________________________________
6-В Носаненко, завдання з 21.04.- 24.04
Dienstag, den 21.04.
Online-Unterricht 12.40
Wortschatz
1. LB.S.40, Üb.1(mündlich)
2. AB.S.40, Üb.1
Donnerstag, den 23.04.
Online-Unterricht 12.40
1. Grammatikunterricht
2. LB.S.40, Üb.2a
3. LB.S.40, Üb.2b
Freitag, den 24.04.
1. Grammatikübungen

6-А ДЗ на 21.04.-24.04. Мулькіна Т.О.
AB.S.-53-Lernwortschatz -повторювати та вивчати.
AB.S.49-4- / 6-речень на вибір за зразком/
AB.S.50-6/ письмово за зразком/ На питання Wo? відповідає Dativ. Wo wird Fussball gespielt? Auf dem Sportplatz.
Wo wird Essen bestellt? Im Restaurant.
Passiv-Prasens= werden+Partizip2 основного дієслова.
LB.S.51b-усно.

6-В Носаненко, 5 уроків, завдання з 13.04.-17.04
Понеділок 06.04.
Online-Unterricht 12.40
Kontrollarbeit - Leseverstehen
Вівторок 07.04.
1. Wortschatz
2. LB.S.40, Üb.1( чит.,перекл.)
Четвер 09.04.
1. Grammatikunterricht
2. AB.S.40, Üb.1
П’ятниця 10.04.
Online-Unterricht 12.40
1. Diskussin

__________________________________________________________________________________________
Демиденко М.О. :6-Б

Завдання 5. Виконати: від 13 до 17 квітня 2020 року.
1. LB S.42, Ü.3a Ferien an der Nordsee (Канікули на Північному морі)
Що до чого пасує? Упорядкувати речення 1 – 18 з картинками A – R.
Написати речення 1 – 18 з відповідними продовженнями A – R.
Нові дієслова, що вживаються з певними прийменниками:
berichten – повідомляти (über A – про щось), freuen sich – радіти (auf A – чомусь), beginnen – починати (mit D – з чогось), suchen - шукати (nach D – когось), riechen - пахнути (nach D – чимсь), sprechen – розмовляти (über A – про щось), informieren - інформувати (über A – про щось), ärgern sich - злитися (über A – на щось), fragen - питати (nach D – про щось), interessieren sich - цікавитись (für A – чимсь), lachen - сміятися (über A – з чогось), erzählen - розповідати (von D – про щось), antworten - відповідати (auf A – на щось), erinnern sich – згадувати (an A – про щось).
A або D означають, що після прийменника наступний іменник треба ставити в знахідний або давальний відмінок. Напр.: Ich erzähle von der Reise nach Deutschland.
Ці дієслова і ті, що було в завданні 4, потрібно виписати в зошит-словничок і вивчити.
2. LB S.42, Ü.3b Утвори нові діалоги.
Ми вже знаємо, як ставити запитання з дієсловами, що вживаються з прийменниками.
Коротка відповідь утворюється за допомогою da плюс відповідний прийменник.
Наприклад:
Worüber sprichst du? – Darüber. (Про що ти розмовляєш? – Про це.)
Це, коли йдеться про неживе.
Коли йдеться про живе (людину), то
Über wen sprichst du? – Über meinen Bruder. (Про кого ти розмовляєш? – Про мого брата.)
Напишіть діалоги з короткими відповідями за зразком, використовуючи вправу 3а.
3. AB S.41, Ü.3 Напиши про себе.
Продовжити речення 1 – 14, вживаючи правильний прийменник.
Наприклад: Ich freue mich sehr über das Geschenk zu meinem Geburtstag.

4. AB S.41, Ü. 4 Доповни.
Насамперед треба перекласти слова 1 – 12. Потім дивимося, який тут прийменник. Потім підбираємо відповідне дієслово і пишемо коротку відповідь (da + прийменник).
Якщо прийменник починається з голосної, то між da і прийменником ставиться r.
Наприклад: darüber
5. AB S.42, Ü.5 Утвори діалоги.
Отже, якщо йдеться про неживе, то, наприклад: Worüber…? Darüber.
Якщо про людину, то, наприклад: Auf wen…? Auf meine Oma.
Прочитайте уважно два приклади діалогу.
Утворіть діалоги, використовуючи a) – d).

___________________________________________________________________________________________
6-A ДЗ на 13.04-17.04 Мулькіна Т.О.

Das neue Deutschmobil 3
AB S.53 Lernwortschatz/повторювати та вивчати.
AB.S.49 Ub.3/schriftlich/ ins Heft-2/за допомогою Ub2 S.48
AB.S.49Ub.4/mundlich/
AB. S.49Ub.5schriftlich ins Heft-2
Lb.S.51 Ub5a Internet-Sucht/переклад письмово/ ins Heft-2

___________________________________________________________________________________________-
6-Б клас
Демиденко М.О.
Завдання 4.
Термін виконання: від 06 до 10 квітня.
1. LB S. 40, Ü. 1,
Lektion 5. Das Wattenmeer (мілке море)
Правило: Дієслова, що мають певні прийменники.
Наприклад:
Dieses Stadion gehört zu der Schule. (Цей стадіон належить до школи)
Тут дієслово gehören вживається з прийменником zu. Прийменник zu вимагає після себе давального відмінка. Тому артикль die міняється на der Schule.

Bestehen – складатися (aus D – із чогось), gehören – належати (zu D – до чогось), sorgen – піклуватися (für A – про щось), reich sein – бути багатим (an D – на щось), ernähren sich – харчуватися (von D – чимсь), gewöhnen sich – звикати (an A – до чогось), warten – чекати (auf A – на щось, когось), jagen – полювати (an D – на когось), werden – ставати (zu D – чимось), achten – приділяти увагу, зважати (auf A – на щось)

Ці слова треба вивчити разом з відповідними прийменниками.
Потім ви читаєте та перекладаєте текст, вправа 1. Переклад нових слів ви знайдете в AB S. 125-126.

2. LB S.41, Ü. 2a
Що до чого пасує? Упорядкувати та проставити букви в табличку.

3. LB S.41, Ü.2b
Правило:
Для того, щоб поставити запитання з цими дієсловами, використовується запитальне слово wo + відповідний прийменник.
Наприклад:
Wo + von = Wovon? Wovon ernähren sich die Fische? (Чим харчуються риби?)
Якщо прийменник починається з голосної, то щоб уникнути двох голосних, між ними вставляється буква r.
Наприклад:
Wo + auf = Worauf? Worauf warten sie? (На що вони чекають?)

Завдання:
На основі тексту поставити з кожним дієсловом запитання і дати відповідь на нього. (письмово)

4. AB S. 40, Ü. 1
Кросворд із 12 слів, вставити слова в речення.
5. AB S. 40, Ü. 2
На основі тексту сформулювати запитання і дати відповіді. (письмово)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6-А ДЗ на 6.04-10.04
Мулькіна Т.О.

AB.S.53 Lernwortschatz wiederholen und lernen
LB.S.50 Ub.4a lesen und ubersetzen. Losung ins Heft№1
LB.S.51.Ub.4b/schriftlich ins Heft №1
AB.S.48 Ub.1/schriftlich ins Heft №1
AB.S.48 Ub.2/schriftlich/
Зворотній зв`язок:
Мулькіна Т.О.
mulkin_1@ukr.net
093-469-77-27
___________________________________________________________________________________________

6 б клас
Демиденко М.О..

Завдання 3.
Тему Umweltschutz читати, перекласти, вивчити та розповідати.

Термін виконання від 31 березня до 02 квітня.

Umweltschutz
Wir leben alle auf derselben Erde. Doch die Erde gehört uns Menschen nicht allein. Wir sind für unsere Umwelt verantwortlich. Auch die Menschen nach uns wollen hier noch leben, ohne ständig Naturkatastrophen zu erleben. Wir alle können etwas für die Umwelt tun, anstatt sie zu verschmutzen und zu zerstören.
Wir bringen den Abfall zum Mülleimer, statt ihn auf die Straße zu werfen.
Das Altpapier kann man sammeln, recyceln und wieder verwenden, statt es in den Hausmüll zu werfen.
Wenn wir Lampen, Radio und Fernseher nicht brauchen, schalten wir sie aus, statt sie den ganzen Tag anlassen. Wir müssen Strom sparen, anstatt ihn zu verschwenden.
Wir müssen Wälder erhalten, pflegen und schützen, statt sie zu zerstören.
Die Abfälle nehmen wir nach dem Picknick mit, anstatt sie liegen zu lassen.
Ich nehme zum Einkaufen eine Tasche mit, anstatt eine Tüte im Supermarkt zu kaufen.
Viele Autos verschmutzen die Luft und machen viel Lärm in der Stadt, was die Menschen krank macht.
Wir müssen auch Tiere und Pflanzen schützen, damit sie nicht sterben.

_______________________________________________________________________________________________
6-б

Зворотній з`язок:
Близнюк О.В.
evbliznyk@icloud.com

Lektion 5 LB (S.44-45,6а,b,с),
AB (усі вправи до Lektion 5)

Семенець Г.В.
Завдання на період з30.03 по3.04.2020р.
6а,6Б Lb. S.44-45 впр.6а читати,перекладати
Впр.6в письмово скласти,підібрати заголовок до тектів
Впр.6с письмово

Зворотній зв`язок:
Семенець А.В.
annasemenec@ukr.net
_________________________________________________________________________________________

6-В Носаненко, 5 уроків, завдання з 30.03 по 03.04
Понеділок 30.03.
1. правило повторити, занотувати, LB.S.38
2. AB.S.36, Üb.6 (п.)
Вівторок 31.03.
1. Самостійна робота у Viber за варіантами
2. LB.S.37, Üb.6a
Четвер 02.04.
1. LB.S.35, Üb.4, трек 9
П’ятниця 03.04.
1. LB.S.37, Üb.6b
2. AB.S.36, Üb.7 виконувати в АВ

______________________________________________________________________________________

6-А
Зворотній зв`язок:
Мулькіна Т.О.
mulkin_1@ukr.net
093-469-77-27

LB S.48 Ub.1/a,b/усно
LB S.49 Ub.2/n/ в маленький зошит
LB S.49 Ub.3/усно/
AB S.53 Lernwortschatz/переписати,поступово вивчати)
AB S.53 W 1,2,3,4,Ubung W5 за допомогою LB S.54 Satzmodelle

____________________________________________________________________________________________
6-B (Кравченко І.В)
Завдання для опрацювання під час карантину (30.03 -03.04)
Любі діти, ми працюємо з вами за розкладом. Це означає, що необхідно виконувати завдання і відправляти мені в той день, коли у нас з вами уроки. Робіть все вчасно!
Письмові завдання відправляйте на мій е-mail irina-tanrikulu@ukr.net

Понеділок 30.03
Lehrbuch
c. 37 розгляньте малюнок і з’ясуйте, що підлітки вважають важливим робити для захисту довкілля.
впр. 6а (визначити, які речення підходять до пунктів зазначених на малюнку. Записати відповіді (букви речень) у підручнику.

Arbeitsbuch
c.34 впр.4 прочитати тексти і підібрати до них заголовки.

Вівторок 31.03
Arbeitsbuch
с. 35 впр.5а (письмово)
с.36 впр. 6 (записати речення письмово в зошиті)
с. 38 впр. W3, W4, W5, W6

Четвер 02.04
Самостійна робота (о 10.00 кожен з вас отримає свій варіант на власний е-mail. Виконану роботу необхідно відправити мені до 12.00)

П’ятниця 03.04
Lehrbuch
c.37 впр. 6b роздивитися малюнок та записати статистику в зошит
Arbeitsbuch
c.36 впр.7 (письмово)

__________________________________________________________________________________________

Завантажити архів Kinderlied Umwelt - Unsere neue Taktik ist weniger Plastik - Hurra Kinderlieder.mp4

_________________________________________________________________________________________________
6-В Клас
Група Носаненко Т.В.
1. A.B. S. 33, Üb. 2 письмово у зошит
2. L.B. S. 33, Üb. 2 письмово у зошит з 3-8 речення
3. L.B. S. 34 текст читати, перекладати
4. L.B. S. 35, Üb.3 у підручнику потрібно написати номери рядків відповідно інформації з тесту.
5. A.B. S. 34, Üb. 4 тексти читати, перекладати та знайти заголовки до кожного тексту. Якщо заголовки підібрано правильно, у вас утвориться слово.
6. A.B. S. 35, Üb.5a доповнити та перекласти

Між учнями моєї групи створено групу у Viber, де знаходиться детальна та поступова інформація по домашнім завданням.
Виконуючи завдання, діти їх фотографують чи сканують і пересилають мені на перевірку через Viber, Telegram чи на е-пошту tanylja@meta.ua
Бажано виконувати все вчасно!
________________________________________________________________________________________________
6-А Клас Мулькіна Т.О.
LB стор.43 вправа 4,5(усно)
Стор.45 вправа 6(b,c-усно)
Підручник Deutsch
Cтор.141-143
Стор.142-С(письмово)
Стор.143 вправа 4(письмово)

Зворотній зв`язок:
Мулькіна Т.О.
mulkin_1@ukr.net
093-469-77-27

_________________________________________________________________________________________________
6 - Б Клас Демиденко М.О.
1.Граматичний практикум:
ст.76,в.19,20 (письмово)
2.Написати по 2 речення з кожною конструкцією:
damit; um...zu, ohne...zu...;ohne dass;anstatt...zu...;anstatt daß

Зворотній з`язок:
Демиденко М.О.

Фото з виконаними завданнями надсилати для перевірки на електрону пошту maxdem@ukr.net або на Viber ‎097 993 87 79".

maxdem@ukr.net

Viber 097 993 87 79
________________________________________________________________________________________________

6 – Б (Deutschmobil 3) Близнюк О.В., Семенець А.В.
Diktat – Verben, Nomen (5 Lektion)
LB S.42 Üb. 3a (s), 3b (m)
AB S.41 Üb. 3,4 (s) S.42 Üb. 5 (s)
LB S.43 Üb.4 (s) Üb. 5 (CD-Hören + завдання виконати RF)
AB S.43 Üb.7 ab (s)

Зворотній з`язок:
Близнюк О.В.
evbliznyk@icloud.com

Зворотній зв`язок:
Семенець А.В.
annasemenec@ukr.net

_________________________________________________________________________________________________
6 - Б Клас Демиденко М.О.
Правило:
Підрядні речення мети
Підрядні речення мети з'єднуються сполучником damit «щоб», вони відповідають на питання «для чого? з якою ме¬тою?»:
• Ich wiederhole die Frage noch einmal, damit du sie verstehst.(!узгоджується з du!)
• «Я повторюю питання ще раз, щоб ти його зрозумів».
Варто звернути увагу на те, що в головному і підрядному тут уживаються різні підмети. Якщо підмети збігаються, то вико¬ристовується інфінітивний зворот з um ... zu «щоб», що також має значення мети:
• Ich wiederhole die Frage noch einmal, um sie besser zu verstehen.(!неозначена форма дієслова= Infinitiv!)
• «Я повторюю питання ще раз, щоб його краще зрозуміти».
Якщо підмити в обох реченнях однакові то використовуються також ohne… zu (не зробивши щось) і (an)statt… zu (замість того, щоб…):
Du gingst in die Schule, ohne die Hausaufgaben zu machen.
Er spielt Fußball, statt in die Schule zu gehen.
Якщо підмити різні, то використовується ohne dass (не зробивши щось) і (an)statt dass (замість того, щоб):
Sie schenkte dir ein Buch, ohne dass du „Danke“ sagst.
Sie schenkt dir ein Buch, statt dass du ihr die Blumen kaufst.
Письмові завдання:
1. Verbinde die Sätze und benutze dabei statt…zu…
1. Sie schläft. Sie geht nicht zur Schule.
___________________________________________________________
2. Er entschuldigte sich nicht. Er war noch böse.
___________________________________________________________
3. Marek bleibt zu Hause. Er geht nicht in die Musikschule.
___________________________________________________________
4. Wir fahren im Winter nicht nach Deutschland. Wir fahren in die Schweiz.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Wir fahren nicht mit dem Zug. Wir fahren mit dem Auto.
___________________________________________________________
6. Er hilft uns nicht. Er geht zu seiner Freundin.
___________________________________________________________
7. Wir gehen heute nicht ins Kino. Wir gehen ins Theater.
___________________________________________________________
8. Ich möchte nicht Jura studieren. Ich möchte Geschichte studieren.
__________________________________________________________

2. Verbinde die Sätze und benutze dabei ohne…zu…
1. Sandra fährt an die Adria. Sie kann aber nicht schwimmen.
__________________________________________________________
2. Er kauft ein Auto. Er sagt es seiner Frau nicht.
__________________________________________________________
3. Er macht es. Er fragt nicht.
__________________________________________________________
4. Du malst. Du kannst es nicht.
__________________________________________________________
5. Sie lernt Japanisch. Sie braucht es nicht.
__________________________________________________________
6. Er hat einen Führerschein. Er hat kein Auto.
___________________________________________________________
7. Wir lesen dieses Buch. Wir verstehen es nicht.
___________________________________________________________
8. Sie bekommt immer gute Noten. Sie lernt nicht.
___________________________________________________________

3. Übersetze aufs Deutsch. Verwende die Konstruktion ohne…zu, statt…zu
1. Не допомігши нам, він йде додому.
_____________________________________________________________
2. Не склавши іспит, вона йде на канікули.
_____________________________________________________________
3. Замість того, щоб їхати до моря, ми їдемо у гори.
_____________________________________________________________
4. Давид сидить (surfen) в інтернеті, замість того, щоб робити домашні завдання.
_____________________________________________________________
5. Сабіна працює вчителем танців, не вміючи танцювати.
_____________________________________________________________
6. Замість того, щоб поїхати автівкою, ми летимо літаком.
_____________________________________________________________
7. Тобіас завжди дивиться телевізор, замість того щоб займатися спортом.
_____________________________________________________________
8. Микола йде додому, не сказавши жодного слова.
_____________________________________________________________
9. Не взявши з собою рюкзак, він пішов до школи.
_____________________________________________________________
10. Міша грає у футбол, замість того щоб допомогти батькам.
_____________________________________________________________
11. Ми пішли додому, не записавши у щоденник домашнього завдання.
_____________________________________________________________

Фото з виконаними завданнями надсилати для перевірки на електрону пошту maxdem@ukr.net або на Viber ‎097 993 87 79".

maxdem@ukr.net

Viber 097 993 87 79

Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!