Головна

Німецька мова

Демиденко М.О. 7-Б
Завдання 6 21-24 квітня
1. LB S.82, Ü.3a Розглянь малюнок. Потім вибери правильну відповідь на запитання.
Вивчити нові слова, дати правильну відповідь на запитання!
2. LB S.82, Ü.3b Що відчуваєш, якщо маєш іспит?
3. AB S.81, Ü.4 Продовжити речення від 1 до 6 за зразком
4. AB S.5, Ü.5 Доповни.
5. AB S.6, Ü.6 Що тобі важливо робити під час підготовки для іспиту?

Нім.мова 7 б , в кл. Фальковська Т.О. 21-24.04

1. LB с.92-93 читати, переклад, переказ (надіслати відео переказу)
С. 93 впр 5а, в (письмово)
2.АВ с. 92 впр. 8 (письмово)
tatianafalkovska@gmail.com

Німецька мова (Ігнатуша О.В.)
7- А клас
Матеріал та завдання для самостійного опрацювання на період з 21.04 по 24.04. Працюйте за вказаною послідовністю.
Lektion 11.
1) Lehrbuch Seite 88 – прочитати і перекласти інформацію про дітей.
Lehrbuch Seite 88 Übung 1a – утворити питання і підібрати відповіді до них.
( про Pia та Tobiasa)
Це завдання будемо виконувати на конференціїї в Zoom.

2) Arbeitsbuch Seite 88 Übung 1 – продовжити інформацію прпо Pedrito Sanches.
( коротко)
3) Lehrbuch Seite 89 «Unsere Clique» – прочитати інформацію про дітей, перекласти (усно) .
Нові слова
die Clique компанія, коло друзів
der Freundeskreis компанія, коло друзів
die Bande компанія, коло друзів
sich verlassen auf (Akk) покладатись на когось, щось
bauen auf (Akk) покладатись на когось, щось
die Verantwortung відповідальність
übernehmen брати на себе
die Wahrheit правда
verantwortungsvoll відповідальний
zuverlässig надійний
ehrlich чесний
hilfsbereit готовий допомогти
fröhlich радісний
tolerant терплячий
rücksichtsvoll уважний, поважний
großzügig великодушний, щедрий
verständnisvoll чуйний, тямущий
treu вірний
verschwigen мовчазний, потайливий

Нові слова вивчити, переписати або вклеїти в словник.
4) Повторити правило утворення Ступенів порівняння прикметників (Superkativ)
der Superlativ

am + (e)st +en
або
der
die + (e)st + e
das
am schnell + st + en
або
der
die schnell + st + e
das
В односкладових словах кореневі голосні приймають умляут
am ält + est + en
або
der
die ält + est + e
das

_____________________________________________________________________________________________

7-А, 7-Б ,Носаненко, завдання з 21.04.-24.04
Mittwoch, den 22.04.
Online-Unterricht (13.40)-7-A, (11.40)-7-В
1.LB.S.87
2.LB.S.81, Üb.2(mündlich)
3. LB.S.83, Üb.4(mündlich)
Freitag, den 24.04.
Online-Unterricht (13.40)-7-A, (11.40)-7-В
1. Vorbereitung für die Kontrollarbeit
2. Kontrollarbeit
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7-А, 7-Б ,Носаненко, 5 уроків, завдання з 06.04.-10.04
Понеділок 06.04.
Online-Unterricht (13.40)-7-A, (11.40)-7-В
1. INDEFINITPRONOMEN
2. LB.S.82,Üb.3в
3. Diskussion
Середа 08.04.
1. Grammatikunterricht
П’ятниця 10.04.
Online-Unterricht (13.40)-7-A, (11.40)-7-В
1. Bilderbeschreibung, Vermutungen äußern
2. Texte lesen
________________________________________________________________________________________________
Демиденко М.О. 7-Б

Завдання 5. Термін виконання: від 13 до 17 квітня 2020 року
Lektion 10
1. LB S.80, Text: Wie denkt ihr über Noten? Що ви думаєте про оцінки?
Текст читати, перекласти (словник AB S.131-132), нові слова виписати в словничок,
2. LB S.80, Ü.1a
Прочитай думки учнів та доповни речення.
Тут вам треба після сполучників (obwohl, trotzdem, і так далі) написати підрядне
речення, користуючись інформацією із тексту.
Увага! Пам»ятаймо порядок слів після сполучників!
Сполучники підрядності: (це, коли присудок йде в кінець підрядного речення):
Obwohl, so dass, wenn, damit, dass, weil,
Сполучники сурядності: (це коли звичайний порядок слів):
Denn
Сполучники сурядності: (це коли зворотний порядок слів):
Trotzdem
3. LB S.81, Ü.1b
Пишемо свою думку щодо оцінок. Джерела: а) текст з думками учнів, б) власні думки.
Починати, як зазначено в табличці: pro – за, kontra – проти.
Два-три речення «за», два-три речення «проти».
4. LB S.81, Ü.2
Як можна допомогти Анні? Дай поради.
Насамперед розглянемо табель (das Zeugnis) Анни за 1 семестр. Ми бачимо погані
оцінки.
Під оцінками ми бачимо примітку (die Bemerkung):
Annas Versetzung ist gefährdet. (Переведення до наступного класу під питанням.)
Далі Versäumnisse (пропуски занять): 23 дні, із них 3 без поважної причини.
Вам потрібно написати поради Анні, користуючись реченнями 1 – 16.
На перші два є нижче зразок. Далі за зразком.
5. AB S. 80, Ü. 1
Насамперед читаєте і перекладаєте про кожну особу А - Н.
Потім читаєте та перекладаєте речення 1 – 8.
Тепер упорядковуєте кому належить яке речення. Наприклад: В1.
Далі пишете за зразком: речення зі сполучником trotzdem (незважаючи на це)
6. AB S.81, Ü.2 Що було б?
Протилежні займенники:
jemand (хтось) - niemand (ніхто), einer (хтось) - keiner (ніхто)
Прочитати і перекласти речення 1 – 8. Далі за зразком.
Робите із них підрядне речення в умовному способі, а потім пишете своє продовження
цього речення.
Дев»яте речення придумати повністю своє.
7. AB S.81, Ü.3 Якою має бути школа?
Прочитати, перекласти, упорядкувати, наприклад: 1і, 2е, і так далі.
Написати 10 складнопідрядних речень зі сполучником damit (для того, щоб)

_______________________________________________________________________________________________

Нім.мова 7 б , в кл. Фальковська Т.О. 06-10.04
1.Копія Das Auto seines Vaters Genitiv граматичний матеріал прочитати, впр.1,2 виконати
2. LB с.95 граматичні матеріал прочитати, зробити переклад; с.90 впр 4а текст переклад, впр. за зразком письмово
3. АВ с.90 впр 5 читати, перекладати, виконати завдання
tatianafalkovska@gmail.com


___________________________________________________________________________________________
Демиденко М.О.
7-Б
Завдання 4.
Термін виконання: від 06 до 11 квітня
1. LB S. 78, Ü.10
Правило: Коли застосовується майбутній час Futur 1?
1 Щось передбачати, сподіватися:
2 Щось обіцяти, планувати, напевно знати:
Написати по одному реченню.
2. LB S.78, Ü.12
Читати та перекладати діалог.

3. LB S.79
Читати, перекладати.

4. AB S.77,
перекласти і вивчити слова в таблиці, Ü. W1, W2, W3, W4, W5

5. AB S.79
Написати твір, дати відповіді на запитання, використовуючи майбутній час.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7-Б Клас
Демиденко М.О.
Завдання 3.
Термін виконання: від 31 березня до 06 квітня 2020 року.
1. AB S.76, Ü.5 – письмово в зошиті
2. Увага! Нова граматика: Утворення майбутнього часу.
Для утворення майбутнього часу використовується допоміжне дієслово werden.
Воно відмінюється по особам. Основне дієслово стоїть в кінці речення в неозначеній формі.
Наприклад:
Ich werde im Sommer ans Meer fahren. Я поїду влітку до моря.
Тут на другому місці стоїть допоміжне дієслово werden, основне дієслово fahren стоїть наприкінці речення в неозначеній формі.
Відмінювання допоміжного дієслова werden:
ich werde fahren я поїду
du wirst fahren ти поїдеш
er, sie wird fahren він, вона поїде
wir werden fahren ми поїдемо
ihr werdet fahren ви поїдете
sie werden fahren вони поїдуть
Sie werden fahren Ви поїдете
Треба вивчити відмінювання допоміжного дієслова werden!
3. LB S.77, Ü.9 a,b,c – спочатку перекласти, виписати нові слова, вивчити і лише потім виконувати вправу письмово.
4. AB S.76, Ü.6, 7. – все письмово

_____________________________________________________________________________________________
7-в

Зворотній з`язок:
Близнюк О.В.
evbliznyk@icloud.com

LB 114, Üb.4 a(m),b (s);
AB 112-113, Üb. 1,2 a,b (s)

_____________________________________________________________________________________________
Нім.мова 7 б , в кл. Фальковська Т.О. 30.03-03.04
1.Копія Der kleinste Mann läuft am schnellsten впр. 1-7 письмово, граматичну таблицю записати у словник, вивчити;
2. LB с.89 впр 2,3 письмово за зразком;
3. АВ с.88-89 впр. 2,3 ; впр 3 зробити переклад
Зворотній зв`язок:

tatianafalkovska@gmail.com


_____________________________________________________________________________________
7-А, 7-Б ,Носаненко, 5 уроків, завдання з 30.03 по 03.04
Понеділок 30.03.
1. LB.S.83, Üb.5 (Hörtext), Trak29
Середа 01.04.
1. LB.S.85, Text
2. LB.S.85, Üb.7
П’ятниця 03.04.
1. AB.S.84, Üb.9
2. AB.S.84, Üb.10
3. AB.S.85, Üb.W2
4. AB.S.85, Üb.W3
5. AB.S.85, Üb.W5
______________________________________________________________________________________

7-Б Клас
Демиденко М.О.
2. Напиши тут речення з "trotzdem" або "obwohl"!

1. Mein Freund ist nicht glücklich. Er hat viel Geld.
Mein Freund ist nicht glücklich, obwohl er viel Geld hat.
2. Meine Freunde sind heute nicht gekommen. Ich habe sie gestern eingeladen.

3. Ich will diese Wohnung nicht kaufen. Sie ist nicht teuer.

4. Meine Mutter will umziehen. Die Nachbarn sind immer sehr nett.

5. Hans hat heute sehr viel Arbeit. Er geht am Nachmittag ins Kino.

6. Das Wetter war nicht gut. Wir sind ins Schwimmbad gegangen.

7. Das Buch hat sehr viel Geld gekostet. Ich habe es gekauft.

8. Es hat sehr stark geregnet. Wir sind spazieren gegangen.

9. Mein Freund hat zwei Jahre lang Deutsch gelernt. Er versteht nur sehr wenig.

10. Es ist schon sehr spät. Wir gehen nicht nach Hause.

11. Die Wohnung meiner Eltern ist hässlich. Ich fühle mich dort wohl.

7-Б Клас
Демиденко М.О.
Допустові підрядні речення
Підрядне речення відповідає на запитання: незважаючи на що? Сполучник — obwohl.
Obwohl das Wetter schlecht ist, gehen wir sowieso spazieren. (Не дивлячись на те, що погода погана, ми все одно йдемо гуляти.)
Obwohl (хоча…; не дивлячись на те, що…)
Trotzdem (незважаючи на це)
! Правило: Morgen habe ich einen Test. Ich lerne nicht.
Obwohl ich morgen einen Test habe, lerne ich nicht.
Morgen habe ich einen Test.Trotzdem lerne ich nicht.
Obwohl : підрядне речення+головне речення (або навпаки)
Trotzdem: головне речення+головне речення
1. Напиши в зошиті речення з obwohl та trotzdem :
1.Florian ist faul. Er hat gute Noten.
2.Ich bin hungrig. Ich esse nichts.
3.Rita ist nett. Sie hat nicht viele Freunde.
4.Es ist kalt. Ingrid hat keine Jacke.
5. Salat schmeckt mir gut. Ich esse nur Fleisch.
6.Es ist heiß.Wir gehen nicht schwimmen.
7.Ich habe Kopfschmerzen. Ich mache meine Hausaufgaben.
8.Die Hose ist modern. Ich kaufe sie nicht.

.maxdem@ukr.net

Viber 097 993 87 79
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
Німецька мова (Ігнатуша О.В.)
7-В клас
Матеріал та завдання для самостійного опрацювання на період з 30.03 по 03.04. Працюйте за вказаною послідовністю

1) Продовжуємо вчити тему „Meine Hauspflichten“
2) ) Leseverstehen - Lehrbuch Seite 80 „ Wie denkt ihr über Noten?“- читаємо, перекладаємо думки молоді про оцінки в школі.
Нові слова до тексту ( стр.80):
die Noten оцінки
bestrafen карати, штрафувати
belohnen винагороджувати
erreichen досягати
die Leistungen успіхи
der Wert вартість, цінність
die Fähigkeit здібність, уміння, обдарованність
das Zeugnis свідоцтво, атестат

3) Lehrbuch Seite 80 Übung 1a – продовжіть речення інформацією із тексту.(письмово 1-5 речення)
4) Повторити порядок слів в підряних і сурядних реченнях (Lehrbuch Seite 86 – Satzmodelle)
Trotzdem = - -------. (присудок, підмет, другорядні члени речення)
Und, aber, denn,oder - = --------. (підмет, присудок, другорядні члени речення
Dass, weil, obwohl, so dass, wenn, damit - --------- =. ( підмет, другорядні члени речення, присудок)

5) Arbeitsbuch Seite 80 Übung 1 – з`єднати речення, що кому підходить, зі сполучником trotzdem. (письмово A, B, C,D,E)
6) Arbeitsbuch Seite 81 Übung 3 Якою мусить бути школа? – з`єднати речення зі сполучником damit ( 3-6 речення – письмово в зошит)
7) Lehrbuch Seite 81 Übung 2 – Анна погано вчиться, як ми можемо допомогти Анні? Дайте поради за зразком в підручнику! Викориcтовуючи Konjunktiv II( müsste, sollte) – письмово в зошит 5 порад.
jemand хтось, хто-небудь
einer один, хтось
niemand ніхто
keiner жоден, ніхто
Наприклад: Niemand(Keiner) sollte sie bestrafen.
Jemand(Einer) müsste ihr Mut machen.
Ihre Eltern(Ihre Mitschüler, ihre Eltern) sollten ihr Hilfe anbieten.

8) Повторити неозначені займенники. Вони змінюються за відмінками і приймають закінчення неозначених артиклів. Повторити відмінювання артиклів і займенників.

jeder кожний
alle всі
einer один, жоден
keiner жоден, ніхто
niemand ніхто
jemand хтось
9) Arbeitsbuch Seite 82 Übung 5 ( Вставити закінчення займенників)
Відмінок
Kasus Однина Singular Множина
Plural
Чоловічий рід
Maskulinum Жіночий рід
Femininum Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ kein / niemand keine kein keine
Родовий
Genitiv keines / niemandes keiner keines keiner
Давальний
Dativ keinem /
niemandem keiner keinem keinen
Знахідний
Akkusativ keinen /
niemanden keine kein keine

Фото зроблених робіт надсилайте на мою електронну адресу : gulak_elena@ukr.net (можна сфотографовані, друковані – як зручно!)

___________________________________________________________________________________________

7 - А клас (Горщинська)

Зворотній зв`язок:
Горщинська О.В.
familie1205@ukr.net

__________________________________________________________________________________________________________________

7-А

Німецька мова (Ігнатуша О.В.)

1) Вивчити тему „Meine Hauspflichten“ (хто не вивчив)

2) Прочитати, перекласти і вивчити тему „ Das Schulsystem in Deutschland. Bewertung in der Schule“.

3) Arbeitsbuch стр. 82 впр. 5,6

Фото зроблених робіт надсилайте на мою електронну адресу : gulak_elena@ukr.net

7-В

Німецька мова (Ігнатуша О.В.)

________________________________________________________________________________________________________________

Німецька мова 7 Б,В клас, 12.03-20.03.2020 Фальковська Т.О.

DM 3

AB 1) c.93слова до лекції 11 записати у словник, зробити переклад, вивчити

2)АВ с. 93 впр W1,W2,W3

Фото зроблених робіт надсилайте на пошту

tatianafalkovska@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________

7 Б,В Класи Фальковська Т.О.
12.03-20.03.2020

DM 3
AB 1) c.93слова до лекції 11 записати у словник, зробити переклад, вивчити
2)АВ с. 93 впр W1,W2,W3

Фото зроблених робіт надсилайте на пошту
tatianafalkovska@gmail.com
_________________________________________________________________________________________________
7-А та 7-Б Класи
Групи Носаненко Т.В.
1. Правила повторіть L.B. S. 86
2. L.B. S. 80 читати тексти та перекласти
3. L.B. S. 80 Üb. 1a доповніть письмово речення
4. A.B. S. 80 Üb.1 читаєте, виконуєте письмово у зошит за зразком
5. A.B. S. 81 Üb.3 з 3-6 виконуєте письмово у зошит за зразком
6. A.B. S. 82 Üb.6 виконуєте письмово в A.B. за зразком
7. A.B. S. 83 Üb.7 читати тексти, перекласти, з’єднати і утворити слово
8. L.B. S. 84 Üb. 6a доповніть речення номерами рядків
9. L.B. S. 84 Üb. 6b та готуємо переказ по 7-ми пунктах усно
10. L.B. S. 85 читати текст та перекласти
Між учнями моєї групи створено групу у Viber, де знаходиться детальна та поступова інформація по домашнім завданням.
Виконуючи завдання, діти їх фотографують чи сканують і пересилають мені на перевірку через Viber, Telegram чи на е-пошту tanylja@meta.ua
Бажано виконувати все вчасно!
_________________________________________________________________________________________________

7- B (Deutschmobil 3)
Близнюк О.В.
Thema “Massenmedien” *
LB S.100 (читати, перекладати), Üb.5 (s)
AB S.99 Üb.5,6 (s)
LB S.101 Üb.6 (s)
AB S.107 Üb.7 (s)
AB S.103 (s)

Зворотній з`язок:
Близнюк О.В.
evbliznyk@icloud.com

_________________________________________________________________________________________________

7-Б Клас
Демиденко М.О.
1.Складносурядне речення зі сполучником "j#obwohl"- хоча.1.Сполучник2.Присудок.3.Підмет...
присудок...
2.Сурядне речення з сполучником "trotzdem"-не зважаючи на це.1.Сполучник.2.Присудок.3.Підмет...

1.LB S.75,Ü.6 .Упорядкуй і запиши речення за зразком.
2AB S.75,Ü.4a,b .Доповни речення з "obwohl"

Зворотній з`язок:
Демиденко М.О.
Фото з виконаними завданнями надсилати для перевірки на електрону пошту maxdem@ukr.net або на Viber ‎097 993 87 79

maxdem@ukr.net

Viber 097 993 87 79

Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!