Головна

Фізика

9 Клас
Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com________________________________________________________________________________________

9 Клас
Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=h3TNS2CYDDw&feature=emb_...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AO1kozXg0U4&feature=emb_...
https://www.youtube.com/watch?v=QJiRH3XqgvQ&feature=emb_logo §34 і 35(конспект)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Hble8-rSt6U&feature=emb_...
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zadachi-na-ruh-tila-po-vertikali-1577...
Виконання індивідуальної роботи «Рух тіла під дією сили тяжіння»Варіант 1(до 01.04.2020)
1.М’яч кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху м’яча? Якщо змінюється, то як?
A. Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.
B. Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча.
C. Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.
D. Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.
2. Яка одиниця вимірювання переміщення?

A. м
B. с
C. м/с
D. м/с²
3. За якою формулою визначають проекцію переміщення, якщо невідомий час руху тіла?
4. Камінець кинули горизонтально до поверхні Землі. Чи змінюється швидкість руху камінця?
Якщо змінюється, то як?
A. Так, на початку руху швидкість камінця є найбільшою.
B. Так, змінюється тільки напрям швидкості руху камінця.
C. Ні, швидкість руху камінця залишається незмінною.
D. Так, швидкість руху камінця змінюється як за модулем, так і за напрямом.
5. Тіло вільно падає без початкової швидкості. Визначте швидкість руху тіла через 4 с після початку падіння.

A. 40 м/с
B. 30 м/с
C. 20 м/с
D. 25 м/с

6. Кульку кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 8 м/с. Якої максимальної висоти досягне кулька?

A. 3,2 м
B. 3,8 м
C. 4,4 м
D. 4,8 м

7. З висоти 45 м від даху будинку відірвалася бурулька. Визначте час падіння бурульки.

A. 3,5 с
B. 4 с
C. 4,5 с
D. 5 с
Варіант 2. (до 01.04.2020)
1.Під час руху тіла, кинутого горизонтально, прискорення вільного падіння напрямлене …

A.горизонтально
B.вертикально вниз
C.вертикально вгору
D.прискорення вільного падіння не має напрямку

2.Прискорення вільного падіння залежить від...

A.маси тіла
B.форми тіла
C.висоти над поверхнею Землі
D.Ніщо не впливає на прискорення вільного падіння

3.Якщо зменшити відстань між двома матеріальними точками в 4 рази,то сила гравітаційної взаємодії між ними збільшиться...

A.у 2 рази
B.у 4 рази
C.у 16 рази
D.Залишиться незмінною

4. Радіус планети у 10 разів більший від радіуса Землі, а маса цієї планети у 300 разів більша від маси Землі. Визначити прискорення вільного падіння поблизу поверхні цієї планети

A.300 м/с2
B.3,3 м/с2
C.33 м/с2
D. 100 м/с2
5. Тіло падає без початкової швидкості. Яка швидкість тіла через 4 с?

A.40 м/с
B.4 м/с
C. 80 м/с
D. Немає правильної відпові

6.М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. До якої висоти долетів м'яч?

A. 20 м
B. 10 м
C. 5 м
D. 30
7.З балкона на висоті 45 м кинули в горизонтальному напрямі перпендикулярно до стіни кульку зі швидкістю
5 м/с. Відстань між точкою падіння кульки та стіною дорівнює...

A.45 м
B.9 м
C. 225 м
D. 15 м

Варіант 3. (до 01.04.2020)
1.Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

A. прискорення;
B. швидкість руху;
C. енергія.

2.З яким тілом слід пов’язати систему відліку, щоб вона була інерціальною?

A. потяг набирає швидкість;
B. собака сповільнює свій рух.
C. дівчинка гойдається на гойдалці;
D. хлопчик рухається дорогою прямолінійно з незмінною швидкістю;
E. собака сповільнює свій рух.

3.Тіло, кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

A. найбільше в момент початку руху;
B. однакове в будь-який момент руху;
C. найменше в найвищій точці траєкторії;
D. збільшується під час падіння.

4.З яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 2 с швидкість його руху збільшується від 3 до 6 м/с?

A. 1,5 м/с2;
B. 3 м/с2;
C. 4,5 м/с2;
D. 6 м/с2.

5.Як зміниться сила тяжіння між двома тілами, якщо маса обох тел подвоїться?

A. збільшиться в 4 рази
B. збільшиться в 2 рази
C. зменшиться в в 4 рази
D. зменшиться в в 2 рази
E. не зміниться

6.З якою силою притягується до Землі тіло масою 40 кг, що знаходиться на висоті 400 км від поверхні Землі? Радіус Землі прийняти рівним 6400 км. Прискорення на Землі дорівнюється 9,81 м/с2

A. 347,6 Н
B. 480, 45 Н
C. 376,4 Н
D. 635,8 Н

7.Під час руху тіла, кинутого горизонтально, прискорення вільного падіння напрямлене …

A. горизонтально
B. вертикально вниз
C. вертикально вгору
D. прискорення вільного падіння не має напрямку

Варіант 4. (до 01.04.2020)
1.Прискорення вільного падіння залежить від...
маси тіла

A. форми тіла
B. висоти над поверхнею Землі
C. ніщо не впливає на прискорення вільного падіння

2.Якщо зменшити відстань між двома матеріальними точками в 4 рази,то сила гравітаційної взаємодії між ними збільшиться...

A. у 2 рази
B. у 4 рази
C. у 16 разів
D. залишиться незмінною

3. Тіло падає без початкової швидкості. Яка швидкість тіла через 4 с?

A. 40 м/с
B. 80 м/с
C. 4 м/с
D. Немає правильної відповіді

4.М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. До якої висоти долетів м'яч?

A. 20 м
B. 10 м
C. 5 м
D. Немає правильної відповіді

5. З балкона на висоті 45 м кинули в горизонтальному напрямі перпендикулярно до стіни кульку зі швидкістю 5 м/с. Відстань між точкою падіння кульки та стіною дорівнює...

A. 45 м
B. 225м
C. 9 м
D. 15 м

6. Яке числове значення прискорення вільного падіння, якщо тіло рухається вертикально вгору?

A. 9,8 м/с2
B. 10 м/с2
C. -10 м/с2
D. -9,8 м/с2

7.При збільшенні відстані від поверхні Землі прискорення вільного падіння

A. Не змінюється
B. Зменшується
C. Збільшується
D. Може як збільшитися, так і зменшитися

_____________________________________________________________________________________________

Конспект §30,31,32,33,34,35
Вправа 34 № 3,4
Вправа 35 № 1,2,3,4

Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com


Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!