Головна

Фізика

7 Клас
Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com________________________________________________________________________________________
7 Клас
Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com

__Контрольна робота «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
Варіант 1 (до 02.04.2020)
1. Тиск твердого тіла можна визначити за формулою: (1 бал)
А Б В Г
F = pS p = F/S p = S/F p = FS
2. Як зміниться тиск, якщо площу опори зменшити у 3 рази, сила тиску залишається без змін? (1 бал)
А Б В Г
Зменшиться у 3 рази Збільшиться у 3 рази Збільшиться у 6 разів Зменшиться у 6 разів
3. Як зміниться тиск, якщо площу опори залишити без змін, а силу тиску зменшити у4 рази? (1 бал)
А Б В Г
Збільшиться у 2 рази Зменшиться у 2 рази Зменшиться у 4 рази Збільшиться у 4 рази
4. Сила 140 Н діє на площу 0,0007 м2. Обчислити тиск. (1 бал)
А Б В Г
20000 Па 2 кПа 200 кПа 2000 Па
5. Визначити тиск нафти на дно бака, якщо висота її рівня 0,8 м, а густина нафти дорівнює 800 кг/м3. (1 бал)
А Б В Г
6400 Па 640 Па 64 кПа 64000 Па
6. Яка виштовхувальна сила діє на тіло об′ємом 0,5 м3, що повністю занурене у воду, густина води дорівнює 1000 кг/м3? (1 бал)
А Б В Г
50 кН 50 Н 500 Н 5 кН
7. На вході у шахту барометр показує нормальний атмосферний тиск. Визначити, на яку глибину опустилися шахтарі, якщо тиск там
770 мм рт.ст. (1,5 бали)
А Б В Г
100 м 120 м 110 м 130 м
8. Ланцюг витримує навантаження 70 кН. Чи можна на цьому ланцюгу втримати під водою гранітну плиту об’ємом 4 м3, густина граніту
2600 кг/м3? (1,5 бали)
А Б В Г
Так, бо Р= 64 кН Ні, бо Р=74 кН Так, бо Р=54кН Ні, бо Р=84 кН
9. Пліт складається з 12 сухих ялинкових брусів. Довжина кожного бруса 4 м, ширина 30 см і товщина 25 см. Чи можна на цьому плоту перевезти через річку автомашину вагою 10 кН, якщо густина брусів 400 кг/м3? (3 бали)

____________________________________________________________________________________
___Контрольна робота «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
Варіант 2 (до 02.04.2020)
1. Силу тиску твердого тіла можна визначити за формулою: (1 бал)
А Б В Г
F = pS p = F/S p = S/F p = FS
2. Як зміниться тиск, якщо площу опори зменшити у 2 рази, сила тиску залишається без змін? (1 бал)
А Б В Г
Зменшиться у 4 рази Збільшиться у 4 рази Збільшиться у 2 разів Зменшиться у 2 разів
3. Як зміниться тиск, якщо площу опори залишити без змін, а силу тиску зменшити у 3 рази? (1 бал)
А Б В Г
Збільшиться у 3 рази Зменшиться у 3 рази Зменшиться у 6 рази Збільшиться у 6 рази
4. Сила 320 Н діє на площу 0,2 м2. Обчислити тиск. (1 бал)
А Б В Г
160 Па 16 кПа 1600Па 160кПа
5. Визначити тиск нафти на дно бака, якщо висота її рівня 0,5 м, а густина нафти дорівнює 800 кг/м3. (1 бал)
А Б В Г
400 Па 40 Па 40 кПа 4000 Па
6. Яка виштовхувальна сила діє на тіло об′ємом 0,4 м3, що повністю занурене у воду, густина води дорівнює 1000 кг/м3? (1 бал)
А Б В Г
4 кН 40 Н 400 Н 5 кН
7. На вході у шахту барометр показує нормальний атмосферний тиск. Визначити, на яку глибину опустилися шахтарі, якщо тиск там
772 мм рт.ст. (1,5 бали)
А Б В Г
100 м 120 м 110 м 144 м
8. Ланцюг витримує навантаження 60 кН. Чи можна на цьому ланцюгу втримати під водою гранітну плиту об’ємом 4 м3, густина граніту
2600 кг/м3? (1,5 бали)
А Б В Г
Ні, бо Р= 64 кН Ні, бо Р=74 кН Так, бо Р=54кН Ні, бо Р=84 кН
9. Яку максимальну підіймальну силу має пліт, який зроблено з 10 колод об’ємом по 0,6 м3 кожна, якщо густина дерева 700 кг/м3? (3 бали)
__________________________________________________________________________________-

Контрольна робота «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
Варіант 3 (до 02.04.2020)
1. Одиниця тиску паскаль дорівнює: (1 бал)
А Б В Г
Н/кг кг/м3 Н/м2 Н/м3
2. Як зміниться тиск, якщо площу опори зменшити у 2 рази, сила тиску залишається без змін? (1 бал)
А Б В Г
Зменшиться у 2 рази Збільшиться у 2 рази Збільшиться у 4 разів Зменшиться у 4 разів
3. Як зміниться тиск, якщо площу опори залишити без змін, а силу тиску зменшити у2 рази? (1 бал)
А Б В Г
Збільшиться у 2 рази Зменшиться у 4 рази Зменшиться у 2 рази Збільшиться у 4 рази
4. Сила 150 Н діє на площу 0,05 м2. Обчислити тиск. (1 бал)
А Б В Г
30000 Па 30 кПа 300 кПа 3000 Па
5. Визначити тиск морської води на дно бака, якщо висота її рівня 0,3 м, а густина нафти дорівнює 1030 кг/м3. (1 бал)
А Б В Г
30900 Па 3090 Па 309 кПа 309000 Па
6. Яка виштовхувальна сила діє на тіло об′ємом 0,2 м3, що повністю занурене у воду, густина води дорівнює 1000 кг/м3? (1 бал)
А Б В Г
20 кН 20 Н 200 Н 2 кН
7. Біля підніжжя гори барометр показує нормальний атмосферний тиск. Визначити, на яку висоту піднялися туристи, якщо тиск на вершині гори 728 мм рт.ст.? (1,5 бали)
А Б В Г
340 м 384 м 310 м 330 м
8. Ланцюг витримує навантаження 66 кН. Чи можна на цьому ланцюгу втримати під водою гранітну плиту об’ємом 4 м3, густина граніту
2600 кг/м3? (1,5 бали)
А Б В Г
Так, бо Р= 6,4 кН Ні, бо Р=74 кН Так, бо Р=64кН Ні, бо Р=84 кН
9. Мармурова плита в повітрі має масу 40,5 кг. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати її у воді? Густина мармуру 2700 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.(3 бали)

___________________________________________________________________________________
Контрольна робота «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
Варіант 4 (до 02.04.2020)
1. Тиск у рідинах і газах можна визначити за формулою: (1 бал)
А Б В Г
F = pS p = F/S p = S/F p = ρgh
2. Як зміниться тиск, якщо площу опори зменшити у 1,5 рази, сила тиску залишається без змін? (1 бал)
А Б В Г
Зменшиться в 1,5 рази Збільшиться у 3 рази Збільшиться в 1,5 разів Зменшиться у 3 разів
3. Як зміниться тиск, якщо площу опори залишити без змін, а силу тиску зменшити у 5 разів? (1 бал)
А Б В Г
Збільшиться у 5 разів Зменшиться у 5 разів Зменшиться у 2 рази Збільшиться у 2 рази
4. Сила 240 Н діє на площу 0,03 м2. Обчислити тиск. (1 бал)
А Б В Г
8000 Па 80 кПа 800 кПа 800 Па
5. Визначити тиск нафти на дно бака, якщо висота її рівня 0,4 м, а густина нафти дорівнює 800 кг/м3. (1 бал)
А Б В Г
32000 Па 320 Па 32 кПа 3200 Па
6. Яка виштовхувальна сила діє на тіло об′ємом 0,7 м3, що повністю занурене у воду, густина води дорівнює 1000 кг/м3? (1 бал)
А Б В Г
700 кН 70 Н 7000 Н 70 кН
7. На вході у шахту барометр показує нормальний атмосферний тиск. Визначити, на яку глибину опустилися шахтарі, якщо тиск там
768 мм рт.ст. (1,5 бали)
А Б В Г
98 м 100 м 90 м 96 м
8. Ланцюг витримує навантаження 63 кН. Чи можна на цьому ланцюгу втримати під водою гранітну плиту об’ємом 4 м3, густина граніту
2600 кг/м3? (1,5 бали)
А Б В Г
Так, бо Р= 64 кН Ні, бо Р=64 кН Так, бо Р=54кН Ні, бо Р=84 кН
9. Мармурова плита в повітрі має масу 50 кг. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати її у воді? Густина мармуру 2700 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.(3 бали)

Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com
___________________________________________________________________________________
Конспект § 25,26,27,28
Вправа 25 №4,5
Вправа 27 №4,5,6
Врава 28 № 9

Зворотній зв'язок:
Мудра Н.Г.
0631588394
Telegram ,Viber
mutata54@gmail.com


Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!